OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

(2/6~29) 'Re:place:ing' Sale Upto 50%


[ Re:place:ing 세일 ]

‘Re:place:ing’은 오프라인의 부재를 온라인 스토어가 대신하는 기능과 동시에 서교점에서 연희점으로 장소가 새롭게 바뀌는 과정(ing)속에서 진행되는 운영의 흐름을 의미합니다. 따라서, 단순한 시즌오프의 개념이 아닌 A.F.T 스토어가 직접 여러분께 제품을 피부로 선보일 수 없다는 점에서 제공되는 할인 혜택이기 때문에 리플레이싱 기간동안은 거의 대부분의 품목들에 혜택이 적용됩니다

할인 혜택 : Up to 50% (기존 할인 상품 추가 할인 최대20%)
기간 : 2월 6일 자정부터 29일 까지

+ 신규가입시 10,000KRW 적립금 지급

대표 브랜드

공지사항

 • 2월 온라인 CS 운영안내

  <운영시간 >
  월-금 09:00 - 18:00
  점심시간 12:00 - 13:00
  유선전화 02.332.0246

  어파트프롬댓의 새로운 공간을 준비중입니다. 조금만 기다려주세요.

신제품

발매 예정

2024. 2

22

목요일 오후 6시

브랜드
Years Ago

2024. 2

13

화요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2024. 1

31

수요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2024. 1

24

수요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2024. 1

18

목요일 오후 6시

브랜드
Typing Mistake

2024. 1

15

월요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2023. 12

7

목요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2023. 11

27

월요일 오후 6시

브랜드
Yrs
Years Ago

2023. 11

13

월요일 오후 6시

브랜드
Yrs Years Ago
23FW Coat 공개

2023. 11

10

금요일 오후 2시

브랜드
Yrs Years Ago
Y904, Derby Shoes 프리오더

2023. 11

6

월요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Yrs

2023. 10

31

화요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Yrs

2023. 10

25

수요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Yrs

2023. 10

23

월요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Rider Jakcet 프리오더

2023. 10

20

금요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Short Puffer 공개

2023. 10

18

수요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Yrs

2023. 10

13

금요일 오후 6시

브랜드
Years Ago
Yrs

2023. 10

11

화요일 오후 6시

브랜드
Years Ago - Reuse 3rd
Typingmistake - New Cap

2023. 10

6

금요일 오후 6시

브랜드
Petrosolaum - 3sku
(23AW Restock)

2023. 09

27

수요일 오후 6시

브랜드
Yrs - 9sku

2023. 09.

20

수요일 오후 6시

브랜드
Years Ago - 4sku
Pre-Order 소식

2023. 09

07

목요일 오후 6시

브랜드
Years Ago - 4sku
Yrs - 4sku

최근본상품